Posts Tagged ‘вино’

30.07.2009

Виното извайва усмивка в лоното на стъклото и усните попиват омаята на моравата мъдрост.

27.12.2007

Advertisements

29.07.2009

in vino veritas
а аз си мислех
че другаде се е скрила Веричка

28.11.2005

23.07.2009

Отиде си и това лято. Есенните ми опасения го прогониха надалеч, някъде из пущинаците. Нека се скита знойно и неоценено. Нека го забравя. Поне докато трае полетът на мигриращите птици, понесли го на крилете си, разперени към отсрещния бряг. Нека завали, нека наводни улуците и плисне по бордюрите. И може би едва когато неизбежният зимен мирис осуети всяко начало, може би тогава ще стихне болката и душата на страдалеца ще почука на прозорчето на дома си. Аз ще се увия в одеалото, ще се посмея и червеното вино ще е евтиният заместител на кръвта във вените ми. Ще погреба и нищожното парченце съвест, забило се в мен, да, ще се преодолея. И ще усетя, че съм помъдряла, за да мога да продължа напред уверена, осъзнала недоизреченото всред грохота на кървящия пулс, който ме пренебрегна и захвърли в лудницата на пиянството на едно изгарящо лято. Ще се открия, ще се прочета в редовете на мухлясалите нечии мисли, застинали из лавиците на библиотеката. И когато се докосна, не, няма да се разпадна… Ще се сътворя, нова и чиста, готова да прегърна идния ден, чиято ритмичност да съвпадне с ударите на сърцето ми. И ако нещо остане там нейде, из лабиринта на мракобесието ми, то ще искри бледо и ще ме подсеща, че някога е имало лято.

15.07.2003