Archive for the ‘изплюти набързо’ Category

09.02.2016

Седнаха на бордюра и запалиха по цигара.

-Е, давай да потъжим.

Не можаха да се сетят за какво.

Advertisements

23.09.2015

don’t worry, be есен.

15.07.2014

мразя удивителните и патоса им!

16.02.2014

der wind bläst mir in die augen. die werden feucht und beginnen sich zu verabschieden.

09.01.2014

очите на тъгата и яростта кървят по един и същи начин…