03.06.2021

разпери криле

и

светът ще долети.

из живота

01.06.2021

Между другото установих и тези неща:

  • Мъжете (и жените) не харесват ревящи жени.
  • Жените (и мъжете) не харесват ревящи мъже.
  • На матурите се преписва.

WhENere I smile

30.05.2021

when life strikes me

I stripe it back

in black

and

white. and

in between

my smile.

15.04.2020

09.02.2016

Седнаха на бордюра и запалиха по цигара.

-Е, давай да потъжим.

Не можаха да се сетят за какво.

23.09.2015

don’t worry, be есен.